مشخصات بازیکن
Turk_Boy_045 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.100.80.252 :آیپی
STEAM_1:0:434276051 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
admin ignore :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ ۱۹:۰۹:۴۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۹:۰۹:۴۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن