مشخصات بازیکن
moein :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.236.124.49 :آیپی
STEAM_1:0:474485058 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
VAC BANNED :وضعیت اکانت
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۲۱:۲۲:۲۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۰۱:۲۲:۲۲ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن