مشخصات بازیکن
VICTOR[SP] :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.180.246.141 :آیپی
STEAM_1:0:166363012 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Parham Beheshti Far :بن شده توسط
Ramin Mirzaee :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۰۴:۲۸:۴۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۷:۲۴:۵۸ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن