مشخصات بازیکن
100 C :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.243.36.140 :آیپی
STEAM_1:1:55677329 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
Khashayar Tajedin :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۰:۴۴:۲۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۰:۴۹:۵۰ :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن