مشخصات بازیکن
R0ute66 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.56.122.198 :آیپی
STEAM_1:1:166368538 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
fahashi :دلیل بن شدن
AliAkbar GafarBagloo (TaNHa!! or -RaD) :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۴:۵۷:۱۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۱۵:۰۷:۱۶ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن