مشخصات بازیکن
kakero :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.209.17.37 :آیپی
STEAM_1:0:210699345 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimbot :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۲۱:۴۰:۲۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۲۱:۴۰:۲۹ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن