مشخصات بازیکن
@Amir1owl :نام پلییر
بن موقت :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
91.99.164.198 :آیپی
STEAM_1:1:436743814 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Parham Beheshti Far :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۶:۴۰:۵۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۶:۴۰:۵۲ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن