مشخصات بازیکن
???????????????????????? :نام پلییر
بن موقت :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
93.118.181.215 :آیپی
STEAM_1:1:445095206 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۶:۵۹:۰۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۶:۵۹:۰۴ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن