مشخصات بازیکن
SAMI :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Europe(EU) :کشور / منطقه
5.28.224.197 :آیپی
STEAM_1:0:159382808 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admins :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
Ramin Mirzaee :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۷:۰۷:۱۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۷:۰۹:۳۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن