مشخصات بازیکن
Timsar :نام پلییر
بن موقت :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.57.246.191 :آیپی
STEAM_1:1:110626641 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۷:۳۲:۵۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۷:۳۲:۵۷ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن