مشخصات بازیکن
ColorFul? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.200.209.130 :آیپی
STEAM_0:1:436900509 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
Ramin Mirzaee :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۷:۴۹:۳۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۵:۲۴:۲۷ :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن