مشخصات بازیکن
|iver`[N'snD] :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.98.57.9 :آیپی
STEAM_1:0:236404014 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Parham Beheshti Far :بن شده توسط
Parham Beheshti Far :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۲۰:۴۳:۵۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۰۴:۰۴:۲۴ :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن