مشخصات بازیکن
Nimoale :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.57.35.41 :آیپی
STEAM_1:0:96781596 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Parham Beheshti Far :بن شده توسط
Parham Beheshti Far :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۲۱:۰۶:۳۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۲۱:۰۴:۰۰ :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن