مشخصات بازیکن
alive :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
87.107.172.20 :آیپی
STEAM_1:0:421014082 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۰۱:۱۵:۴۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۰۵:۱۵:۴۰ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن