مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
بن موقت :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.232.251.171 :آیپی
STEAM_1:1:198970755 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۴:۵۶:۳۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۴:۵۶:۳۵ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن