مشخصات بازیکن
ArK / KooN DolmE :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.190.63.138 :آیپی
STEAM_1:0:53659917 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۵:۰۳:۳۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۱۵:۰۳:۳۳ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن