مشخصات بازیکن
milawddehghan :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Italy(IT) :کشور / منطقه
77.42.5.216 :آیپی
STEAM_1:1:449941585 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۸:۳۳:۵۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۱۸:۳۳:۵۳ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن