مشخصات بازیکن
BADEMJON._. :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
176.65.219.227 :آیپی
STEAM_1:1:435431723 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۲۰:۴۶:۱۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۲۰:۴۶:۱۰ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن