مشخصات بازیکن
_Arman_ :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
172.80.209.69 :آیپی
STEAM_1:0:242397937 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۱۸:۵۳:۰۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۸:۵۳:۰۷ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن