مشخصات بازیکن
RaD- :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.178.157.94 :آیپی
STEAM_1:1:434219516 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
Khashayar Tajedin :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۲۱:۳۱:۱۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۲۱:۳۶:۰۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن