مشخصات بازیکن
RzK :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.143.167.251 :آیپی
STEAM_1:1:103425408 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۲۱:۳۱:۳۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۲۱:۳۱:۳۰ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن