مشخصات بازیکن
hhp.se7en :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.156.135.74 :آیپی
STEAM_1:1:173850981 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ۲۱:۳۲:۵۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۲۱:۳۲:۵۷ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن