مشخصات بازیکن
leaelui :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
80.210.147.167 :آیپی
STEAM_1:0:485338483 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Iman Khademi | Imun :بن شده توسط
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۰۱:۰۰:۴۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۰۱:۱۲:۴۰ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن