مشخصات بازیکن
Brilliant Bob :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
176.123.127.6 :آیپی
STEAM_1:0:228733529 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۲۰:۵۹:۳۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۲۰:۵۹:۳۲ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن