مشخصات بازیکن
Amin Ali ` :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.98.57.9 :آیپی
STEAM_1:0:236404014 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۴:۰۸:۲۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۴:۰۸:۲۵ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن