مشخصات بازیکن
FalleN :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
89.235.126.199 :آیپی
STEAM_1:0:441294983 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admins :دلیل بن شدن
Kiarash Irajpour :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۷:۴۱:۳۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۷:۴۱:۳۸ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن