مشخصات بازیکن
???? ????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
78.39.1.254 :آیپی
STEAM_1:1:480304854 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Iman Khademi | Imun :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۰۱:۲۴:۰۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۰۱:۲۴:۰۱ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن