مشخصات بازیکن
PREACHER :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.239.98.197 :آیپی
STEAM_1:0:176808063 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Parham Beheshti Far :بن شده توسط
Parham Beheshti Far :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۸:۵۸:۵۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۱۸:۵۹:۵۲ :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن