مشخصات بازیکن
Y4GHI :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.180.70.177 :آیپی
STEAM_1:0:240117363 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Parham Beheshti Far :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۰۳:۱۲:۵۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۰۳:۱۲:۵۹ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن