مشخصات بازیکن
P1nkman :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.237.86.225 :آیپی
STEAM_1:1:204144621 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admins :دلیل بن شدن
Mehdi Habibi :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۷:۱۷:۵۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۸:۱۷:۵۸ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن