مشخصات بازیکن
M BoX :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
185.111.67.143 :آیپی
STEAM_1:1:431078283 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
/fohsh :دلیل بن شدن
AliAkbar GafarBagloo (TaNHa!! or -RaD) :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۲۰:۴۵:۰۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۲۰:۴۵:۰۳ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن