مشخصات بازیکن
sinagun :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
188.245.242.101 :آیپی
STEAM_1:1:205861550 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۲۲:۱۸:۱۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۲۲:۱۸:۱۶ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن