مشخصات بازیکن
HRZ :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.57.186.79 :آیپی
STEAM_1:1:268796747 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۲۲:۱۸:۵۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۲۲:۱۸:۵۱ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن