مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
188.245.251.44 :آیپی
STEAM_1:0:181610574 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۲۲:۴۳:۳۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ۲۲:۴۳:۳۱ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن