مشخصات بازیکن
Fiend :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.210.125.147 :آیپی
STEAM_1:0:230994382 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
AliAkbar GafarBagloo (TaNHa!! or -RaD) :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۰۱:۴۴:۴۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۰۱:۴۴:۴۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن