مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.224.111.190 :آیپی
STEAM_1:1:443198839 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Kiarash Irajpour :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۲:۵۶:۰۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۱۲:۵۶:۰۸ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن