مشخصات بازیکن
AM$ :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.183.242.241 :آیپی
STEAM_1:1:164698512 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Kiarash Irajpour :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۳:۰۸:۵۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۱۳:۰۸:۵۱ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن