مشخصات بازیکن
Mr.Lotfi :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.148.41.190 :آیپی
STEAM_1:1:436071469 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admins :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۳:۳۱:۴۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۱۳:۳۱:۴۵ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن