مشخصات بازیکن
RimE :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
United Kingdom(GB) :کشور / منطقه
91.107.170.119 :آیپی
STEAM_1:1:185177051 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Sahand Mohseni :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۸:۲۰:۲۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۸:۵۰:۲۶ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن