مشخصات بازیکن
Zuhn :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.219.22.78 :آیپی
STEAM_1:1:165847756 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Sahand Mohseni :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۸:۳۹:۲۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۹:۰۹:۲۲ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن