مشخصات بازیکن
parker :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.211.251.136 :آیپی
STEAM_1:1:487451616 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
VAC BANNED :وضعیت اکانت
Wallhack :دلیل بن شدن
Niloofar Sharifi | Niloo Monster :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۰۱:۵۷:۱۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۰۱:۵۷:۱۴ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن