مشخصات بازیکن
LeGeNd :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.156.146.201 :آیپی
STEAM_1:1:418920108 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[TGAC] Consistant Perfect Strafes Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۱۱:۳۸:۰۷ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن