مشخصات بازیکن
???? ???????????????????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
185.145.184.200 :آیپی
STEAM_1:1:220537040 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
AliAkbar GafarBagloo (TaNHa!! or -RaD) :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۱۴:۱۴:۴۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۴:۱۴:۴۱ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن