مشخصات بازیکن
aliakbar :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
80.210.147.167 :آیپی
STEAM_1:0:485338483 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Dashtan Name Bad :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۰۱:۵۷:۴۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۰۲:۰۷:۴۲ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن