مشخصات بازیکن
P R I C E :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
217.60.30.117 :آیپی
STEAM_1:1:201079597 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
Khashayar Tajedin :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۱۹:۳۶:۵۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۰۰:۵۹:۰۵ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن