مشخصات بازیکن
EcStAsY!???? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
46.225.165.125 :آیپی
STEAM_1:0:138274757 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۱۹:۴۲:۱۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ۲۳:۴۲:۱۰ :تاریخ آنبن
4 ساعت :مدت زمان بن