مشخصات بازیکن
Pour!a :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
United States(US) :کشور / منطقه
164.215.219.167 :آیپی
STEAM_1:1:242529720 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
AliAkbar GafarBagloo (TaNHa!! or -RaD) :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۵:۳۹:۱۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۱۵:۴۹:۱۹ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن