مشخصات بازیکن
lolxd CSGOempire.com :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.202.219.165 :آیپی
STEAM_1:1:454952127 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
[TGAC] Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۰۹:۲۱:۱۸ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن