مشخصات بازیکن
milawddehghan :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Italy(IT) :کشور / منطقه
77.42.7.82 :آیپی
STEAM_1:1:449941585 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admin :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۲۰:۰۰:۰۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ ۲۰:۰۰:۰۴ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن