مشخصات بازیکن
?EbLi3? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
176.65.209.101 :آیپی
STEAM_1:0:103041779 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Bug Zadan Dar Server :دلیل بن شدن
Khashayar Tajedin :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27018 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ۰۱:۰۰:۲۶ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن